Història

L'arc de Berà va ser construït al traçat de l'antiga Via Augusta a les darreries del s. I aC, pel volts dels anys 15-5 aC. Molt probablement va ser consagrat a l'Emperador August o bé al seu numen o genius, en un moment en què aquesta Via va ser objecte d'una reforma.

Una inscripció parcialment conservada, ens indica que fou erigit per disposició testamentària de Luci Licini Sura, un ciutadà romà -que no podem confondre amb el seu posterior homònim que destacà durant el govern de Trajà- resident a Tàrraco. 

Després de la seva construcció, l'arc ha estat objecte de nombroses modificacions i restauracions que podem seguir des de la primera menció escrita de què disposem, datada el 1525, gràcies a les representacions gràfiques que s'han anat succeint al llarg del temps.  Entre 1984 i 1992, va ser objecte d'una sèrie de treballs de recerca i documentació que van aportar una nova visió del monument, recollida en una publicació. (X. Dupré Raventós. L'Arc romà de Berà (Hispània Citerior), Monografia de la Secció Històrico-Arqueològica III, Institut d'Estudis Catalans. Barcelona 1994).

Fotos 1 2 3

Dibuix amb l'arc de Berà i la torre dels Escipions realitzat per Anton Van den Wyngaerde, l'any 1563.

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr