Els arcs honorífics i el poder imperial

L’arc romà ve a substituir la columna honorífica greco-helenística i, com aquesta, estava pensat per a suportar una estàtua o un grup d’estàtues.

Amb un clar valor honorífic, els arcs no van ser sempre erigits per a commemorar una victòria militar i, per això, encara que se’ls coneix genèricament com a arcs triomfals, és més adequat utilitzar el terme d’arc honorífic per a designar aquest tipus de monuments.

El seu programa iconogràfic i decoratiu inclou normalment relleus, alguna estàtua coronant-lo i les inscripcions, on es fa esment dels personatges homenatjats, els dedicants i el motiu de l’erecció.

Els mots llatins que designen aquest tipus de monument són: fornix – utilitzat en època republicana–, arcus i ianus. Aquest darrer utilitza el nom d’una divinitat arcaica del passatge per a referir-se a un tipus de monument, l’arc, que esdevé la veritable expressió del ritus del passatge, erigint-se en llocs de caràcter sagrat o especialment significatius.

Des d'August es difon ràpidament aquest tipus de construcció per totes les províncies de l'Imperi, essent el principal motiu d’homenatge el propi emperador, per la qual cosa la immensa majoria dels arcs seran edificats pels emperadors o per als emperadors. Si s’observa el conjunt d’arcs construïts en època augustea, la gran majoria foren erigits en honor d'August i, principalment, dedicats pel Senatus Populusque Romanus. Es converteixen, així, en un element significatiu de la presència de Roma.

No tots els arcs, però, tenien la mateixa funció. Alguns definien els límits d'un territori, normalment relacionats amb les vies de comunicació. D’altres es trobaven integrats en l’entorn urbanístic d’un municipi o d’una colònia, delimitant el seu territori, o relacionats amb els rius. Alguns tenien un marcat caràcter funerari, construïts en memòria d’una persona o d’una família destacada.

Fotos 1 2 3

Arc del pont romà de Martorell en un Grabat d’A. de Laborde publicat el 1808.

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr