L'Arc de Berà: Descripció i anàlisi

L'Arc de Berà va ser construït amb carreus de pedra calcària local, procedent de la pedrera de n'Elies, molt propera, al costat de l'actual nucli urbà de Roda de Barà. Els carreus del sòcol del podi estan tallats en una pedra de diferent color i més consistent.

A partir del seu anàlisi i de l'estudi comparatiu dels diferents elements i del conjunt de l'arc, es pot afirmar que és un exponent de l'arquitectura realitzada a les províncies occidentals de l'imperi al final del s. I aC. Els elements claus per a aquesta afirmació són: la tècnica constructiva, l'estructura global de l'edifici, la disposició dels seus elements i la morfologia dels seus capitells. Tot això permet afirmar que va ser construït al voltant dels anys 15-5 aC. En el seu disseny es va utilitzar com a unitat de mesura el peu romà de 0,296 m i es van establir dos mòduls bàsics de dos i mig i cinc i mig peus romans. Aquesta modulació permet determinar que l'arc –en el seu origen–, tenia un àtic en la part superior, les restes del qual poden observar-se en dibuixos antics i en els comentaris dels arquitectes responsables de la restauració que se li va realitzar l'any 1788.

Construït amb opus quadratum, és un monument d'una gran sobrietat i de formes molt senzilles, que s'inclou dins del grup d'arcs d'una sola obertura, per la qual discorria la Via Augusta.

De planta rectangular, recolza sobre dos podis amb sòcol. El cos central està presidit per l'arc, destacat per una arquivolta motllurada. Emmarquen l'arc dues lesenes, a la part interna, i dues lesenes d’angle en els extrems de les façanes principals de l’edifici. Aquestes lesenes, amb bases àtiques, fusts acanalats i capitells corintis, recolzen sobre una motllura correguda que fa les funcions de plint. L’entaulament de l’edifici estava format per un arquitrau –motllurat a la part superior–, un fris –també motllurat i amb una inscripció–, i una cornisa amb denticulats. Actualment, només es conserven alguns elements originals de l'arquitrau i del fris. De la cornisa original romana es van recuperar uns fragments en el curs de les excavacions realitzades l'any 1994, que han estat reposats en la darrera restauració portada a terme. Als costats menors del monument, dues lesenes d'angle ocupen el cos central.

Fotos 1 2 3

Vista general de l’Arc.

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr