L'Arc de Berà: Evolució de la seva imatge

L'Arc de Berà es trobava ja bastant deteriorat l'any 1563, quan A. Van de Wyngaerde el va dibuixar. Durant els segles XVII i XVIII va continuar un lent procés de degradació fins l'any 1788, en el qual va ser objecte d'una acurada i parcial restauració, dirigida per l'arquitecte Joan Antoni Rovira. Aquesta consistí, fonamentalment, en la substitució dels carreus que es trobaven degradats i en la construcció d'obra nova d'una part del monument que havia desaparegut.

El 1840 va patir una nova restauració –en aquest cas molt lamentable–, promoguda pel governador de Tarragona, Juan Van-Halen, amb l'objectiu de dedicar el monument, reestructurat, a la reina Isabel II i al general Espartero, rebatejant-lo amb el nom d'"Arco de la paz". L'objectiu, doncs, no va ser una restauració i recuperació del monument, sinó una reutilització. Aquesta comportà una intervenció que va provocar la destrucció d'alguns elements únics –blocs de la cornisa–, la desaparició de dos dels sis carreus de la inscripció llatina –els altres quatre es van recol·locar al centre de l'arquitrau– i el repintat de tot el monument amb una capa de color ocre. A més es van instal•lar dues inscripcions que feien referència a la restauració.

El juliol de 1936 l'Arc va patir els efectes d'un atemptat que va posar en perill la seva existència. El Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Generalitat de Catalunya va intervenir immediatament, apuntalant provisionalment el monument i realitzant una restauració molt respectuosa amb la realitat de l'edifici.

L'aspecte que presenta l'Arc de Berà, doncs, és molt diferent de l'original. Tan sols quatre dels capitells de lesena que es conserven són d'època romana i bona part dels blocs dels paraments del monument són el fruit de les restauracions anteriorment citades.

Amb posterioritat al procés d'investigació portat a terme entre 1984 i 1992 –que va donar com a fruit un coneixement acurat del monument i del seu estat de conservació–, i a les campanyes d'excavació que es realitzaren els anys 94 i 97, es va desenvolupar la darrera intervenció restauradora sobre l'edifici, basada en tres projectes successius –agost de 1992, gener de 1995 i novembre de 1996–, redactats per l'arquitecte Jaume Costa i l'arqueòleg Xavier Dupré i finançats pel Ministerio de Fomento. Aquesta intervenció, que li ha donat el seu aspecte actual, va ser inaugurada el maig de 1998.

Fotos 1 2 3

L’Arc de Berà segons la litografia de Domènec Soberano, publicada per J.F. Albinyana i A. de Bofarull a Tarragona Monumental, 1894.

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr