AVIS LEGAL

Aquest web ha estat creat pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona amb caràcter gratuït, informatiu i per a ús personal. La propietat intel·lectual de tota la informació continguda en aquest web, incloent-hi text, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona o de tercers que hagin autoritzat l'ús d’aquests continguts al MNAT, i es troba degudament protegida conforme a la normativa existent sobre Propietat Intel·lectual.

Els usuaris que accedeixin a aquest web estan autoritzats a visualitzar tota la informació que conté, així com també a efectuar-ne reproduccions privades en els seus propis sistemes informàtics, sempre que els elements que hagin estat reproduïts estiguin únicament destinats a un ús personal de l'usuari i no comercial. Els usuaris no estan autoritzats a procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda al Web.

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona només es fa responsable de la informació continguda en aquest web, i no assumeix cap responsabilitat de la informació que es pot obtenir en altres webs no gestionats directament pel MNAT, als quals aquest web pugui remetre mitjançant enllaços a sistemes externs que no depenguin del Museu. La finalitat dels enllaços que apareixen en aquest web és exclusivament informativa i no suposa en cap cas un suggeriment o una invitació a l'usuari per a que visiti els webs de destinació.

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris d'Internet per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest Web, inclosos, sense limitacions, els danys que s'ocasionin a l'usuari d'Internet a causa de l'existència de virus a la xarxa. Així mateix, el MNAT tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema a causa d'un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats. El MNAT es reserva el dret a prohibir o impedir l'accés a qualsevol usuari d'Internet que introdueixi en el Web qualsevol mena de contingut contrari a les normes legals o ètiques. A més, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona adoptarà les mesures legals que consideri convenients per impedir qualsevol conducta contrària a la llei o a l'ètica, i cooperarà amb les autoritats en la identificació de les persones responsables d'introduir en el Web continguts que suposin una violació de la llei.

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona es reserva la facultat d'efectuar en tot moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la seva configuració i presentació.