Equip del MNAT

ÀREA DE DIRECCIÓ

Direcció

Francesc Tarrats

Secretaria de direcció

Ester Ramón

Comunicació

Cori Ribó

ÀREA TÈCNICA

Conservació

Josep Anton Remolà

Col·leccions i recerca

Pilar Sada

Difusió, educació i exposicions

Montserrat Perramon

Documentació

Biblioteca

Núria Nevado

Fotografia

Gemma Jové

Informàtica

Luis Herrero

ÀREA D'ADMINISTRACIÓ

Administració

Ester Ramón

Mònica Estivill

Gestió econòmica

Xavier Figuerola

ÀREA DE SERVEIS

Manteniment

Juli Molas

Informació i reserves

M. Josepa Tost

Atenció al públic

Pilar Garcia

Pere Gebellí

Rosana Martín

Pere Martorell

Juan Luis Olesti

Rosalia Pena

Yolanda Ramón

Montse Ortiz

Cori Rodríguez

Jordi Sanfeliu

Núria Soberà

Jaume Solé

SITAC

Alt Camp Tur

Educadors

AURIGA

CÒDEX

CÒDOL

Servei Neteja

F.Tallers Catalunya

ONADA

Servei Manteniment

Jardineria: ONADA

Seguridad Express

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr