Programa d'exposicions

Un dels elements destacats del projecte del MNAT ha estat i és el seu programa d’exposicions temporals, en el convenciment del gran potencial de difusió que posseeix l’exposició com a tècnica interpretativa i de comunicació, vinculat estretament al seu projecte global. Entre els seus objectius destaca la voluntat de difondre el coneixement sobre Tàrraco, actualitzant-lo a partir de les novetats científiques que es van produint, així com plantejar reflexions sobre el passat que puguin tenir interès per a la societat actual, en la seguretat de que és necessari establir ponts entre la mirada al passat i la visió des de la més estricta contemporaneïtat.

Iniciat el 1982 i desenvolupat a partir de 1987, la seva programació s’articula en base a diferents línies temàtiques:

 • Col·leccions, propostes originades a partir de la cultura material conservada a les diferents seus del museu.
 • Antiguitat/contemporaneïtat, projectes desenvolupats amb l’objectiu d’apropar el concepte de la història des d’una mirada contemporània.
 • Monuments a l’abast, sèrie d’exposicions plantejades per a presentar diferents monuments de Tàrraco i del seu entorn, amb la voluntat de fer-los pròxims i comprensibles.
 • Homenatges, sèrie dedicada a presentar l’obra de diferents personatges que han estat fonamentals per a l’evolució de l’arqueologia, de la història i del coneixement de Tàrraco.
 • Reflexions, projectes en els quals es plantegen qüestions i interrogants als visitants en torn al patrimoni i a la història.
 • Arqueologia/fotografia, orientada a proposar projectes entorn de la fotografia de temàtica “arqueològica o patrimonial”, a partir de dues vies complementàries: una, la de la recuperació del patrimoni fotogràfic relacionat amb la història i l’arqueologia; l’altra, la de la reflexió –a través de la fotografia i des de la més estricta contemporaneïtat– sobre el nostre camp natural d’acció, el patrimoni.
 • La memòria compartida. Museus convidats al MNAT, sèrie d’exposicions que tenen com a finalitat mostrar la realitat d’altres museus i centres patrimonials, convidant-los a ser presents en el MNAT a través d’una peça, que es posada en relació amb d’altres del propi museu.
 • Altres cultures, sèrie dedicada a la presentació de projectes entorn a cultures i realitats que no són presents en el discurs permanent del MNAT.

Els plantejaments que han guiat aquesta programació han estat entre d’altres:

 • La voluntat d’establir una sèrie d’exposicions temàtiques, que permetin una aproximació a aspectes que en l’exposició permanent dels diferents centres és difícil plantejar o que en aquests projectes es planteja des d’un altre punt de vista.
 • La possibilitat de realitzar presentacions innovadores a nivell conceptual i formal dels objectes històrics i arqueològics. Facilitant lectures diverses dels objectes, apropant-los a la societat actual.
 • L’interès en difondre el contingut i els objectius dels diferents centres que depenen del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, a través de la itinerància d’algun dels projectes, així com de l’intercanvi i dels projectes compartits amb d’altres institucions.

Citarem, tan sols alguns dels projectes realitzats, que poden exemplificar aquests plantejaments:
   L’exposició La mirada de Roma, projecte que el MNAT va desenvolupar junt amb el Museo Nacional de Arte Romano de Mèrida i el Musée Saint-Raymond de Toulouse, que volia ser una aproximació a l'escultura romana, i, més concretament, a la representació personal –el retrat–, però que, en definitiva plantejava la utilització i el poder de les imatges per part de la civilització romana, un tema, per altra banda, de tanta actualitat en la nostra societat.
   Tàrraco i l’ aigua -organitzada en col·laboració amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, la Societat d’Investigacions Espeleològiques de Tarragona i la Caja de Ahorros del Mediterráneo- proposta que parteix de la voluntat de reflexionar entorn al tema de l’aigua en època romana a la ciutat de Tarragona, presentant una sèrie de novetats que s’han produït en els darrers anys a l’arqueologia tarraconense ·el redescobriment del llac subterrani, la localització d’unes termes imperials o la excepcional troballa d’una font monumental·, però que planteja, tanmateix, una qüestió de gran actualitat, ja que vivim un moment de gran preocupació entorn al tema dels recursos hídrics i del seu aprofitament.
   Roma Amor, una trobada entre l’arqueologia, l’antiguitat clàssica i la creació contemporània –proposta de Virginie di Ricci i Jean-Marc Musial–, que té com a objectiu –a través de la combinació dels textos clàssics, el teatre, les peces arqueològiques i les noves tecnologies– posar en escena un moment fonamental per al món romà, el final de la República i l’inici de l’Imperi romà, amb l’exercici del poder per part de la família julioclaudia. Un tema, el de l’exercici i la utilització del poder, que està present en totes les societats i sobre el qual val la pena plantejar reflexions, que permetin conformar un esperit crític.

A partir de l’any 2000 la programació d’exposicions temporals compta amb el format digital, que fa que, aquests projectes, una vegada finalitzada la seva presentació en els espais físics del museu, continuen la seva existència a través d’aquestes pàgines, que us convidem a visitar.

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr