Història

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) es va formar durant la primera meitat del segle XIX, i ha estat des del seus orígens el centre de recuperació i conservació del patrimoni arqueològic de Tarragona i de la seva àrea d'influència.

Tot i que algunes de les peces que actualment formen part de les col·leccions del Museu són conegudes des dels segles XVI, XVII i XVIII - o fins i tot d'èpoques anteriors - la major part dels seus fons han estat recuperats en els últims cent cinquanta anys, com a conseqüència de la construcció del port contemporani i de l'extraordinari creixement urbanístic de la ciutat de Tarragona.

Després de la pèrdua o la dispersió de les primeres col·leccions de materials arqueològics, el precedent directe més antic és el "Museu d'Antiguitats" creat al si de l'Acadèmia de Dibuix - que depenia de la Societat Econòmica d'Amics del País - i endegat per Vicenç Roig “Vicentó” pels volts de 1834-1837. L'any 1845 aquest museu va passar a tenir caràcter públic arran del seu traspàs a la Comissió provincial de Monuments, organisme oficial constituït l'any 1844. El 1849 es van unir en un mateix local aquest museu i el que anava formant des de 1844 la Societat Arqueològica Tarraconense amb materials procedents en bona part dels treballs realitzats a la pedrera del port; l'any 1852 va aparèixer el primer catàleg del conjunt de peces exposades en aquest museu. Cal destacar, en la segona meitat del segle XIX, la tasca de salvament i de recuperació portada a terme pel primer director del Museu Arqueològic, Bonaventura Hernández Sanahuja, reflectida en el segon catàleg publicat pel seu successor, Ángel del Arco y Molinero (1894).

Després de tot un seguit de problemes que van provocar tancaments intermitents, el Museu es consolidà definitivament ocupant, durant més de cent anys, part de l'actual edifici de l'Ajuntament a la plaça de la Font. El 1960 es traslladà a l'edifici que ocupa actualment, bastit de nova planta com a museu, sobre un llenç de la muralla romana.

L'any 1982 el MNAT passà a dependre, quant a la seva gestió, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a partir de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia i del traspàs de competències.

Des de l'any 2003 el MNAT forma part, juntament amb el Museu d'Arqueologia de Catalunya, de l'Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia, creada amb l'objectiu d'impulsar i coordinar al màxim nivell les iniciatives vinculades amb la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni arqueològic del nostre país.

Fotos 1 2 3 4

Visita a l'antic Museu Arqueològic de Tarragona, l'any 1908, aleshores ubicat a l'edifici de l'Ajuntament, a la plaça de la Font (Foto Adolf Mas)

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr