Històric de Directors i responsables del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

 1. Vicenç Roig i Basora (1762-1837): se'l considera l'iniciador del Museo de Antigüedades de Tarragona, pels volts de 1834-1836.
 2. Joaquín Caballero (+ 1888): bibliotecari encarregat nominalment del Museo de Antigüedades, aproximadament entre 1837 i 1845, en nom de la Junta directiva de la Academia de Bellas Artes de Tarragona.
 3. Bonaventura Hernández Sanahuja (1810-1891): s'encarregà del Museu, de manera mes o menys tàcita, a l'entorn de 1851/1852. El 1864, la Real Academia de San Fernando el nomena “Director-Conservador” del Museu de Tarragona i el 1874 entra al Cos facultatiu, reconeixent-li mèrits amb caràcter retroactiu des de 1853. Es manté com a màxim responsable del Museu de forma vitalícia, fins el 9 de novembre de 1891.
 4. Joaquín Rebollo y Requena: col·laborador d'Hernández Sanahuja durant els seus darrers anys i cap interí del Museu Arqueològic des del 9 de novembre de 1891 fins a la seva mort el 1892.
 5. Narciso Sentenach y Cabañas (1853-1925): encarregat interí entre 1892 i el 16 de setembre de 1893 (fou definitivament traslladat al Museo Arqueológico Nacional de Madrid el 13 de març de 1894).
 6. Angel del Arco y Molinero (1862-1925): des del 22 de setembre de 1893 fins al 4 de febrer de 1925 (data de la seva mort).
 7. Joan Pons i Marquès (1894-1971): encarregat interí en dues ocasions, entre el 5 de febrer i el 30 de març de 1925 i entre el 31 d'octubre de 1927 i el 12 d'abril de 1928.
 8. Ferran Valls i Taberner (1888-1942): director entre el 30 de març de 1925 i el 31 d'octubre de 1927 (supernumerari del Cos facultatiu des del 19 d'octubre).
 9. Luis del Arco y Muñoz (1879-1942): encarregat interí –per motius del desterrament temporal de F. Valls i Taberner- els mesos d'abril i maig de 1926.
 10. Joaquín María de Navascués y de Juan (1900-1975): va prendre possessió del càrrec de director el 12 d'abril de 1928 (adscrit des del 26 de març) i romandrà al mateix fins el 1929.
 11. Rafael Ballester i Castell (1872-1931): director interí entre 1929 i 1930 i honorari fins el 17 d'agost de 1931 (data de la seva mort).
 12. Felip Mateu i Llopis (n.1901): director entre el 21 d'octubre de 1930 i el 24 de juliol de 1931.
 13. Juana Quílez Martí: directora entre el 22 d'agost de 1931 i el 5 d'abril de 1932.
 14. Guillermo Guastavino Gallent (1904-1977): director entre el 5 d'abril de 1932 i el 15 de febrer de 1935.
 15. José López de Toro (1897-1972): director entre el 20/21 de febrer de 1935 i el 10 de febrer de 1936.
 16. Andrés Herrera: director interí fins al mes de novembre de 1936.
 17. Ignasi Mallol i Casanovas (1892-1940): comissari delegat de la Generalitat de Catalunya entre novembre de 1936 i Agost de 1937.
 18. Pere Batlle i Huguet (1907-1990): conservador delegat de la Generalitat entre agost de 1937 i gener de 1939.
 19. Samuel Ventura Solsona (1896-c.1970): director entre el 6 de febrer de 1939 y 1967 (jubilat des del 12 de març de 1966, va ser autorizat per a romandre al Museu fins a l'arribada del nou director).
 20. Pedro Manuel Berges Soriano (n.1934): director entre 1967 i 1978.
 21. María Josefa Walfida Pérez Martín (n.1942): directora interina en 1978.
 22. Lluïsa Vilaseca Borràs (n.1924): directora accidental entre 1978 i 1979.
 23. Francesc Tarrats Bou (n.1951): va prendre possessió del càrrec de director el 17 de setembre de 1979, que ocupà fins el 17 de febrer de 1997.
 24. Josep Mª Carreté Nadal (n.1962): director del museu entre el 18 de febrer de 1997 i el 30 de Setembre de 1999.
 25. Francesc Tarrats Bou (n.1951): reprengué possessió del càrrec l'1 d'octubre de 1999, fins el 28 de febrer de 2004.
 26. Pilar Sada Castillo (n. 1954): Directora en funcions entre el 29 de febrer de 2004 i el 27 d'abril de 2006.
 27. Francesc Tarrats Bou (n.1951): des del 28 de Abril de 2006 és l'actual director del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
Fotos 1 2 3

Vicenç Roig i Basora (1762 – 1837), iniciador del Museo de Antigüedades de Tarragona

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr