Història

La Necròpolis Paleocristiana de Tarragona es troba situada en l'espai que delimiten l’avinguda de Ramón y Cajal, l’avinguda de la Independència, la Fàbrica de Tabacs i l’avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer.

L’any 1923, amb l’inici dels treballs de construcció de la Fàbrica de Tabacs es va posar de manifest l’existència de restes arqueològiques de notable interès. Fins a principis de l'any 1924, les excavacions arqueològiques van ser dutes a terme pel Servei d'Excavacions de l'Institut d'Estudis Catalans, sota la direcció de Josep Colomines i Josep Puig i Cadafalch. Posteriorment, les excavacions van continuar sota la direcció dels enginyers de la fàbrica i, a partir de 1926 i fins 1933, de mossèn Serra i Vilaró, qui va publicar aquests treballs en diverses memòries. Les excavacions de Joan Serra i Vilaró van posar al descobert una extensa necròpolis (l’anomenada Necròpolis Paleocristiana) dels segles III-V dC, a més d’una sèrie d'estructures i edificis corresponents a fases i usos diversos.

A més del rigor científic i documental dels treballs d’excavació, J. Serra i Vilaró va tenir un paper fonamental en la conservació d’una àrea arqueològica, on es mostrava in situ una part de la Necròpolis Paleocristiana, i la construcció d’un museu monogràfic, inaugurat l’any 1930. El museu va ser propietat de la Compañía Arrendataria de Tabacos fins 1941, quan va ser adscrit al Museu Arqueològic. L’any 1969, J. Serra i Vilaró va ser enterrat dins de l’àrea arqueològica en una cripta coronada per un monument funerari localitzat en les excavacions dels anys 20 del segle passat, que va ser desmuntat i traslladat al lloc que ocupa actualment.

Posteriorment s’han realitzat diverses actuacions com la instal·lació l’any 1971 a l’àrea arqueològica d’una coberta que evitava parcialment els efectes de l’exposició a la intempèrie; la realització d’una nova senyalització i la remodelació parcial del semisoterrani del museu, entre 1986 i 1987; o les actuacions efectuades entre 1993 i 1996, primera fase del projecte de remodelació del conjunt, que consistí en la construcció d’un nou mòdul d’accés amb la instal·lació de l’exposició “El Món de la Mort". Síntesi prefigurativa del Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona”, en la renovació de la coberta de la zona arqueològica amb planxes de policarbonat i en l’eliminació de les barreres arquitectòniques.

El 18 de maig de 2013, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, s’ha reobert l’àrea d’exposició in situ, fruit d’un projecte d’intervenció, orientat a millorar la conservació i la comprensibilitat de les restes, que es complementa amb l’edifici d’accés, convertit en Centre d’Interpretació de la Necròpolis. Una primera fase del projecte d’intervenció global sobre aquest conjunt monumental.

Fotos 1 2 3

La Necròpolis Paleocristiana durant les excavacions realitzades per J. Serra i Vilaró.

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr