Recerca

Com no podria ser d'altra manera, un dels eixos d'actuació del Museu és la recerca centrada en els àmbits relacionats –directament o indirecta– amb la seva temàtica i el seu espai territorial: Tarraco i l'ager Tarraconensis –des dels antecedents de la cultura ibèrica (s. VI-V aC) fins a la fi del període visigòtic (s. VII-VIII dC)– constitueixen el seu eix preferencial integrat, però, en el marc general de la història d'Hispània i de la Mediterrània en època romana.

És la recerca el que contribueix a un millor coneixement tant de les peces que conformen les nostres col·leccions com dels jaciments i conjunts arqueològics gestionats pel Museu (Vil·la romana dels Munts, Vil·la romana de Centcelles, Teatre romà, Necròpolis paleocristiana, Torre dels Escipions i Arc de Berà). Respecte a aquests, actualment els programes de recerca se centren prioritàriament en les vil·les romanes dels Munts i de Centcelles on, en els darrers 15 anys, s'han dut a terme intervencions arqueològiques que, en diversa mesura, han aportat dades de rellevància sobre les característiques, la funcionalitat i el procés evolutiu d'aquests dos importantíssims conjunts de la Tarraco romana.

A més dels programes propis respecte de les seves col·leccions, el Museu participa activament en la recerca a través de la col·laboració i/o participació en projectes d'altres institucions científiques. Els resultats, tant els propis com els d'altres institucions, es difonen a través de l'organització i/o participació en seminaris, conferències, exposicions i publicacions. L'atenció i el suport als investigadors sobre àmbits afins a la temàtica del Museu forma part també de les activitats de l'Àrea de Recerca del MNAT.

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr