Arxiu fotogràfic

El MNAT disposa d’un arxiu gràfic i documental obert a investigadors i estudiosos en general. En ell es poden trobar imatges sobre les col·leccions del Museu, sobre diferents monuments de la ciutat i de l’entorn, així com altre material contextualitzador sobre el món clàssic. L’arxiu fotogràfic, consta de més de 50.000 imatges, agrupades segons els següents apartats:

1. Col·leccions antigues: Documentació en base de dades, conservació en suports de PHN i digitalització en alta resolució de les imatges originals.

  • Col·lecció Serra Vilaró (1105 plaques de vidre ).
  • Arxiu Mateu Llopis (370 còpies de primera generació).
  • Sèrie Jean Laurent (25 còpies de primera generació).
  • Diverses plaques de vidre per identificar.

2. Arxiu general de negatius b/n: Documentació en base de dades, conservació en suports de PHN i digitalització de les imatges de treball. El fons consta de 33.000 fotogrames.

3. Arxiu general de diapositives: 8.660 imatges de les quals es digitalitzen aquelles que es consideren necessàries per a l’arxiu digital.

4. Arxiu digital: Aplega totes les fotografies que han estat escanejades, tractades i retocades digitalment, així com les pròpies de format digital. El fons consta actualment de 10.000 imatges.

Fotos 1 2

Arxiu general de diapositives

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr