Arxiu fotogràfic

El MNAT ofereix el servei de reproducció d’imatges del seus fons. Aquestes cessions comporten l’acceptació dels requisits establerts en el marc de la Llei de la propietat intel·lectual, que vetlla per a la correcta utilització d’aquestes.

Si esteu interessats en la utilització d’algun dels nostres serveis, ompliu el formulari de sol·licitud i adreceu-lo al museu:

FORMULARI DE SOL·LICITUD
Imatges / reportatge sol·licitat (indiqueu el major nombre de dades possibles: nom de la peça, procedència, núm. d'inventari...)
Destinació de les imatges
Observacions
 

Les tarifes de reproducció d’imatges i realització de reportatges fotogràfics es fixen d’acord amb els preus públics aprovats pel Departament de Cultura:

Normativa Tarifes de la cessió d'imatges

Fotos 1 2 3

Imatges de peces i de tallers del museu

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr