Biblioteca

Fons

Fons generals

En l’actualitat, la biblioteca gestiona un fons de més de 14.000 monografies i 785 títols de publicacions periòdiques. Gairebé la totalitat d’aquests fons es troba de lliure accés a la sala de lectura, amb l’excepció de la col·lecció local i els fons antics (obres editades abans de 1900) que s’han de demanar al responsable de la biblioteca.

Les revistes es troben en una secció independent ordenades alfabèticament, mentre que els llibres s’ordenen seguint una classificació pròpia que, a grans trets, els separa en grans períodes cronològics de la història.

Per localitzar aquests fons, la biblioteca disposa d’un catàleg on-line propi que permet millorar l’accés al fons bibliogràfic i documental de la biblioteca. Finalment, la biblioteca esdevé també el dipòsit de totes les publicacions editades pel museu, entre les quals destaca la revista Fòrum : temes d’història i arqueologia tarragonines. Gràcies a la participació del MNAT en el projecte RACO (Revistes Catalanes d’Accés Obert), es pot consultar la versió digital de la revista Fòrum des dels seus inicis, l’any 1988, únicament amb l’excepció de l’últim número publicat.

http://www.raco.cat/index.php/Forum

Fons especials

En aquests anys d’història, la biblioteca del MNAT ha anat aplegant i processant un important fons local sobre la ciutat i les comarques de Tarragona i, en especial, sobre la importància històrica i monumental del seu llegat romà, focus d'interès reconegut internacionalment.

Conserva també un important fons antic constituït per obres de temàtica diversa editades entre el segle XVI i el XIX, algunes d’elles de gran format, valuoses bé per la seva antiguitat o bé per la seva raresa.

Gràcies a nombrosos convenis d’intercanvi amb d’altres museus i institucions culturals, la biblioteca ha anat aplegant una important col·lecció de revistes acadèmiques, tesis doctorals, monografies de divulgació i d’investigació, catàlegs d’exposicions, etc., dels àmbits temàtics propers al museu, com ara l’arqueologia clàssica, la història antiga, la història de l’art i la museologia.

Finalment, la biblioteca del MNAT també aplega un fons important sobre museologia i museografia, una extensa bibliografia especialitzada sobre l’objecte, funcions i gestió dels museus, així com una nombrosa col·lecció de guies i quaderns didàctics editats per museus d’arreu, que esdevenen exemples pràctics per estudiar la seva vessant difusora.

Fotos 1 2 3 4 5

Fons de la biblioteca del MNAT

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr