Biblioteca

Serveis

Consulta en sala

La biblioteca compta amb 24 punts de lectura i les condicions necessàries per facilitar un ambient òptim d’estudi i investigació. Per garantir la vessant conservadora de la biblioteca del museu, els documents han de consultar-se in situ. El préstec de documents només es duu a terme entre institucions.

Informació bibliogràfica

Des de la biblioteca podem donar resposta a les diferents necessitats informatives, tant del personal del museu com d’investigadors externs, localitzant la informació entre els fons de què disposa la biblioteca, però també en recursos externs accessibles en xarxa. Amb l’elaboració de bibliografies seleccionades (http://mnat.biblioteques.info/opac/prestatges.php) i recursos (http://mnat.biblioteques.info/opac/recursos.php) sobre temes, monuments o peces del museu concrets, volem donar a conèixer els recursos bibliogràfics a tots aquells interessats en l’arqueologia clàssica, la història antiga i, especialment, el llegat romà de la ciutat de Tàrraco i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Si voleu rebre el butlletí de novetats i/o les bibliografies temàtiques podeu sol·licitar-ho mitjançant la nostra bústia de correu electrònic (biblioteca.mnat@gencat.cat)

Servei de reprografia

D’acord amb la legislació vigent, està permès fer fotocòpies dels documents, excepte del fons antic (anterior a 1900) o aquell que el personal tècnic consideri que no està en bon estat de conservació.

Sala de consulta de la biblioteca del MNAT

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr