Edifici bastit a l’extrem nord-oriental del conjunt de la Necròpolis Paleocristiana, que constitueix el nucli central dels serveis del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, on es troben la biblioteca, l’arxiu documental i fotogràfic i els serveis tècnics i administratius del Museu, així com espais per al treball d’investigació.

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr