Edifici bastit a l’extrem nord-oriental del conjunt de la Necròpolis Paleocristiana, que constitueix el nucli central dels serveis del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, on es troben la biblioteca, l’arxiu documental i fotogràfic i els serveis tècnics i administratius del Museu, així com espais per al treball d’investigació.

Constitueix el nucli central dels serveis del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i s’hi ubica la infraestructura bàsica per a l’acompliment i el desenvolupament de les tasques de conservació i investigació que té encomanades el Museu, complementant així la seva vessant difusora.

Ocupa una superfície de 310 m² i consta de cinc plantes, amb una superfície total edificada de 1600 m². Les dues plantes inferiors estan ocupades pels magatzems. La planta tercera, a nivell de l’avinguda de Ramón y Cajal, es composa de Recepció i Biblioteca. La quarta planta alberga els serveis tècnics i administratius del Museu: Servei Fotogràfic, Documentació i Arxiu, Sala de Reunions, Administració, Conservació, Secretaria i Direcció. Finalment, el pis superior compta amb el Taller de Restauració, i una sala amb gabinet de Dibuix, laboratori de neteja, classificació i siglat de materials arqueològics i espais per al treball d’investigació.

Serveis

Fotos 1 2 3 4 5

Edifici de Serveis Centrals.

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr