Monuments

Recinte emmurallat (Passeig Arqueològic)

La seva construcció data dels primers anys de la presència romana a Tàrraco (final del segle III - començament del segle II aC). Aquest recinte inicial s’amplia a final del s. II aC, conservant la forma urbana de la Tàrraco altoimperial.

D’aquest circuit de muralles resta només un sector, el corresponent a l’actual Part Alta de la ciutat. Llenços i torres presenten una mateixa tècnica constructiva: damunt d’un sòcol megalític s’alcen els paraments de carreus, generalment encoixinats.

S’han conservat tres torres: la del Cabiscol, la de l'Arquebisbe (amb fortes modificacions medievals) i la de Minerva (la més genuïnament romana). Al sòcol megalític s’hi obren petites poternes ("portelles"), d’ús estrictament per a vianants. De les portes principals només se n’ha conservat una (anomenada del Socors), molt a prop de la Torre de Minerva, amb modificacions d’èpoques posteriors.

Més informació:
http://www.museutgn.com/monumentos.asp

Fotos 1 2

Recinte emmurallat, també conegut com a Passeig ArqueològicGeneralitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr