Monuments

Aqüeducte de les Ferreres (“Pont del Diable”)

Situat al marge esquerra del Francolí, a uns 4 km del nucli urbà, és el més important dels existents en el llevant peninsular.

Constitueix una peça clau en la complexa xarxa de canalitzacions traçada per a conduir aigua a la ciutat des dels rius Francolí i Gaià.

Està bastit amb carreus de pedra local, amb un encoixinat pla, units en sec. Presenta dos pisos d'arcades superposades, amb 11 arcs en el pis inferior i 25 en el superior, amb una alçada màxima de 27 m i una llargària de 217 m. S'ha conservat parcialment el revestiment original del canal (specus) per on circulava l'aigua.

Cal datar la seva construcció en el segle l dC.

Més informació:
http://www.museutgn.com/monumentos.asp

Fotos 1 2

Aqüeducte de les Ferreres, conegut com a “Pont del Diable”Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr