Monuments

Vil·la romana de Centcelles (Constantí)

Situada entre el riu Francolí i l’antiga via que comunicava Tàrraco amb l’interior, presenta diverses evidències d’ocupació entre època tardorepublicana i l’Alt Imperi (segles II aC - III dC). En època tardoantiga (segles IV-V dC) es construeix un nou edifici d’una gran entitat arquitectònica que conserva part de les estances del cos principal i un sector de banys.

El cos principal està presidit per una sala de planta circular coberta amb cúpula decorada amb mosaics que representen escenes de cacera, episodis de l’Antic i del Nou Testament i quatre personatges entronitzats flanquejats per al·legories de les estacions de l’any.

Tot i que la seva funcionalitat continua essent objecte de debat, és inqüestionable la seva excepcionalitat  en el conjunt de l’art cristià de l’Occident romà.

Més informació:
http://www.mnat.cat/centcelles-centre.php

Fotos 1 2 3

Vil·la romana de CentcellesGeneralitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr