Un espai per l'oci i el negoci

Cal relacionar la construcció del teatre amb una remodelació urbanística de gran abast de la façana portuària, que implicà la reforma del Fòrum de la Colònia, la pròpia construcció del teatre i el desplaçament dels magatzems portuaris cap a la desembocadura del riu.

El conjunt Fòrum-Teatre és un clar exemple d’escenari urbà concebut per a la propaganda política: les processons iniciades en el Fòrum acabaven en el Teatre, on es reunia la població i se celebraven els espectacles escènics (ludi scaenici), danses i representacions teatrals que acompanyaven les principals cerimònies religioses. Cada any, els nous càrrecs municipals –duumvirs i edils– estaven obligats, per separat, a pagar dels seus diners tres i quatre dies respectivament d’aquest tipus d’espectacles, complementats o substituïts per lluites de gladiadors, a l’amfiteatre, i curses de carros, al circ.

A l’oest del teatre, es va construir un gran espai enjardinat reservat als espectadors privilegiats de l'orchestra i de les primeres grades. Estava presidit per un nimfeu (font) situat al centre d’un llarg mur cec, decorat amb pilastres, que folrava el desnivell del turó. L’aigua que brollava del nimfeu anava a un enorme estany central de quasi 4 m de profunditat, amb noves fonts en els extrems. Dos grans basaments motllurats –destinats probablement a suportar sengles vasos monumentals de marbre– flanquejaven el nimfeu central. Més a l’oest (actual carrer de Sant Miquel) es van alçar unes termes públiques conformant, tot plegat, una gran àrea lúdica impregnada del dinamisme de l’entorn portuari.

Fotos 1 2 3

Situació del teatre a la trama urbana actual 1.- Teatre. 2.- Fòrum de la Colònia. 3.- Termes. 4.- Muralla romana.

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura 
W3c  Rss  Facebook  Twitter  YouTube  Flickr